Check List 5(3): 386-390, doi: 10.15560/5.3.386
Mammalia, Artiodactyla, Cervidae, Blastocerus dichotomus, municipality of Barreiras doPiauí, state of Piauí, Northeastern Brazil: distribution extension
expand article infoCleuton Lima Miranda, Rogério Vieira Rossi, José de Sousa e Silva Júnior, Marcos Pérsio Dantas Santos, Marcela Guimarães Moreira Lima
Open Access
Abstract
None
Keywords